Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emerging adulthood är en utvecklingsperiod som för flertalet unga innebär ett relationssökande med fler sexuella kontakter i jämförelse med andra perioder i livet. Att utforska relationer och sexualitet som ung vuxen innan en stadigvarande relation etableras är ett nytt socialt mönster (Arnett, 2016). Sexuell hälsa och relationer är ett område där kvinnor traditionellt tagit ett större ansvar. Studier visar att skälen till att unga män i mindre utsträckning väljer att söka hjälp vid behov handlar om ett socialt ideal, där män förväntas vara tysta om svårigheter som handlar om känslomässiga och/eller sexuella problem (Tyler & Williams, 2013). Något som också kan vara förklaringen till att forskning inom området blivit mer begränsad.

Doktorand

Bo Helsing

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig