Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att utforska relationer och sexualitet som ung vuxen innan en stadigvarande relation etableras är ett nytt socialt mönster (Arnett, 2016). Sexuell hälsa och relationer är ett område där kvinnor traditionellt tagit ett större ansvar. Studier visar att skälen till att unga män i mindre utsträckning väljer att söka hjälp vid behov handlar om ett socialt ideal, där män förväntas vara tysta om svårigheter som handlar om känslomässiga och/eller sexuella problem (Tyler & Williams, 2013). Något som också kan vara förklaringen till att forskning inom området blivit mer begränsad.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Fritid, kamratrelationer och hälsa

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Bo Helsing

Forskningspartner

Göteborgs universitet

Projekttid

2015 - 2020

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig