Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakgrund

Socionom med masterexamen i socialt arbete och mångårig erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänst och skola. Antagen till utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet och undervisar på Socionomprogrammet. Doktorand i projektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet vid Högskolan Väst i Trollhättan. 

Forskningsintresse

Funktionalitet, identitetsskapande, sociala relationer, gemenskaper på internet, sociala medier, delaktighet, etnografiska metoder, etnografi på nätet och netnografi.

Pågående forskningsprojekt

Doktorand i projektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet vid Högskolan Väst i Trollhättan

Undervisning

Undervisar på Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, kurserna Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) SQ4451, Socialpedagogik och social mobilisering SQ5175 och Vetenskapligt arbete i socialt arbete SQ4562.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Fritid, kamratrelationer och hälsa

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Åsa Borgström

Forskningspartner

Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

Interfinansierad

Projekttid

2015 -

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig