Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det är ett välkänt fenomen att ungdomar och unga vuxna ofta väljer bort sina mindre hemorter/landsbygdskommuner till fördel för större städer då dessa anses ha mer att erbjuda. Samma tendenser kan ses i Västervik. Vi vill med detta forskningsprojekt istället vända på perspektivet och undersöka vad som gör att unga vuxna väljer att flytta in till en mindre kommun som Västervik?

Forskningsprojektet syftar till att undersöka unga vuxnas tankar och beskrivningar av planerad eller genomförd flytt till Västervik. Vilka förväntningar fanns och/eller finns kring flytten och dess inverkan på livet som ung vuxen?

Samverkansprojekt mellan Högskolan Väst och Campus Västervik.
Projektledare Campus Västervik, Lisa Hedman

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Utveckling, familj och livsvillkor

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Anna-Lena Borg Kristine Crondahl

Forskningsfinansiär

Campus Västervik

Projekttid

2019 - 2020

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig