Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fokus ges bland annat sociala relationer, psykisk hälsa, skolfungerande, samt kontakt med alkohol och droger där ungdomar från 4 kommuner i Sverige följs under en period av 5 år. Projektet startade hösten 2013 när ungdomarna gick i år 6 och 7 och kommer att pågå fram tills ungdomarna går i år 2 i gymnasiet. 

Doktorandprojektet undersöker föräldrars och kompisars inverkan på ungdomars riskbeteende.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Utveckling, familj och livsvillkor

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Sabina Kapetanovic

Medverkande Högskolan Väst

Sabina Kapetanovic

Övriga projektmedverkande

Huvudprojektledare Arne Gerdner (JU), Mats Berglund (JU), Claudia Fahlke (GU), Anette Skårner (GU), samt 6 doktorander och ett antal biträdande handledare.

Forskningspartner

Jönköping universitet Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

FORTE Vinnova Vetenskapsrådet Säfstaholm foundation Sunnerdahl Disability Foundation Futurum

Projekttid

2013 - 2019

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig