Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avsikten är att personal inom LSS-verksamhet ska få ökade möjligheter att främja delaktighet och självständighet för barn och unga med funktionsnedsättningar. Inom forskningsprojektet följer Charlotta Isaksson och Elisabet Björquist, forskare från Högskolan Väst, denna satsning. Syftet är att undersöka om och hur stödjande miljöer för IKT- användning (och angränsande välfärdsteknik) etableras och skapas inom LSS-verksamheter och på vilket sätt som tillgänglighet och delaktighet hos barn och unga vuxna med funktionsnedsättning främjas.

Forskningsområde

Barn- och ungdomsvetenskap Utveckling, familj och livsvillkor

Forskningsmiljö / Institution

Barn- och ungdomsvetenskap, BUV Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Elisabet Björquist

Medverkande Högskolan Väst

Charlotta Isaksson Nina Tryggvason Elisabet Björquist

Forskningspartner

Fyrbodals kommunalförbund

Forskningsfinansiär

Fyrbodals kommunalförbund

Projekttid

2016 - 2018

Kontakt


Senast uppdaterad av Claudia Preisig