Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I det här forskningsprojektet undersöker Johan Berlin hur teamarbete fungerar inom psykiatrin. Han följer arbetet i ett öppenvårdsteam och ett slutenvårdsteam genom att observera möten, intervjua medarbetare, studera dokument med mera. Studien fokuserar på beslutsfattande, arbetsfördelning och ledarskap. I teorin tänker man sig att beslutsfattande i team ska vara kollektivt och att man ska kunna dela på arbetet utan att vara fastlåst vid traditionella yrkesgränser. Frågan är hur det ser ut i praktiken.

Deltagande forskare:
Johan Berlin

Extern finansiering från:
Vårdalinstitutet

Pågår:
2008-2011

Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen