Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här forskningsprojektet handlar om hur räddningstjänst, polis och ambulanspersonal kan öva samverkan bättre. Syftet är att de ska utföra ett effektivare gemensamt arbete på olycksplatser. I ett tidigare projekt har forskarna visat att det idag finns brister i samverkan, vilket gör att insatserna inte blir så effektiva som de skulle kunna vara.
Forskarna ska till att börja med undersöka hur olika typer av samverkansövningar går till idag och hur mycket deltagarna lär sig av dem. I nästa steg kommer experimentella övningar att genomföras där forskarna själva styr över övningsscenariot. De kommer att fokusera på inledningen av en insats när larmet går, deltagarna åker ut till olycksplatsen och sätter igång arbetet. I experimenten kommer övningsdeltagarna att få möjlighet att diskutera igenom olika moment som inte fungerade bra och sedan få möjlighet att göra om dem.

Deltagande forskare:
Johan Berlin
Eric Carlström
Annika Andersson

Samarbetspartners:
Räddningstjänst, polis och ambulans i Västra Götaland, Skåne och Stockholms län

Extern finansiering från:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Pågår:
2011-2014

Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen