Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det framgick också att eleverna trodde att lärde sig ungefär hälften av sin engelska utanför skolan och att de på fritiden kände sig mer bekväm med att använda sig av engelskan än i skolan. Skolinspektionen menade att elevernas möte med engelska utanför skolan utnyttjas dåligt i många skolor.

Elevernas upplevelse att deras användning av engelska utanför skolan är autentisk, medan skolans engelska känns konstgjord och krystad kan har en negativ påverkan på motivationen. Det kommer att genomföras en enkätundersökning riktad till lärare med fokus på hur de i undervisningen förhåller sig till och använder elevers erfarenheter av engelska utanför skolan. Man kommer även att fokusera djupare på ett urval lärare och observera deras undervisning under en längre tid. Intervjuer genomförs även med elever kring hur de upplever olika undervisningsmoment.

För att bromsa nedgången i eleverans motivation och därmed risken för försämrade resultat blir kunskapen som projektet generar av stor vikt.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap
  • Språk och litteratur

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2014 - 2017

Senast uppdaterad