Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Så kan man maskera oönskat ljud. Andras samtal stör exempelvis mindre, när man kamouflerar prat så att man inte hör vad de säger.

Projektet tar ett design-inriktat, proaktivt helhetsperspektiv på ljudmiljön, där systemet kan icke önskvärda ljud reduceras och kvalitativa ljud från omgivningen lyfts. 

Ett forskarteam med många olika kompetenser ska studera tre kontorslandskap och beskriva akustik, arkitektur, verksamhet, hur de anställda arbetar, kommunicerar, och uppfattar miljön och arbetsklimatet. Forskarna utvecklar därefter ljudmiljösystem de testar på arbetsplatser under en längre tid och förbättrar efterhand.

Forskningsområde

  • Informatik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Martin Ljungdal
Björn Hellström

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Afa Försäkringar

Projekttid

2014 - 2015

Senast uppdaterad