Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För många kvinnor med invandrarbakgrund är högre utbildning en viktig övergångsperiod in i ett nytt samhälle och till framtida karriär- och livsmöjligheter. Tidigare forskning visar att unga invandrarkvinnor löper större risk för diskriminering och marginalisering inom högre utbildning än andra grupper av studenter. Detta kan innebära en risk för ökad ojämlikhet när det gäller välbefinnande och lärandevillkor vid högre utbildning. Forskning visar även att högre utbildning kan bidra till att invandrade kvinnor får en starkare position i familjen, stärker sin egenmakt och ökar det ekonomiska oberoendet. Dock har få studier har fokuserat på individuella, sociala och kontextuella faktorer som främjar och underlättar invandrade kvinnors vägar genom högre utbildning fram till examen. Därför kommer projektet att utforska de individuella biografiska erfarenheterna hos kvinnliga invandrade studenter inom högre utbildning och de (ofta kritiska) vändpunkterna på kvinnornas vägar till examen.

Forskningsområde

  • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Forskningspartner

  • Högskolan i Halmstad

Forskningsfinansiär

  • Jane och Dan Olssons Stiftelse för vetenskapliga ändamål

Projekttid

2024 - 2026

Senast uppdaterad