Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med projektet är att undersöka behovet av ändringar i upphovsrättslagens bestämmelser ur ett yttrandefrihetsperspektiv, inkluderande såväl EU-rätt som konventionsrätt.  Ambitionen är vidare att - om behov finns - föreslå åtgärder för att anpassa upphovsrätten till dagens digital- och massmediala samhälle, där bilder utgör den kanske mest centrala formen för uttryck och kommunikation. 

Forskningsområde

  • Juridik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2014 - 2016

Senast uppdaterad