Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Interreg-Projektet FREIIA är ett europeiskt forsknings- och samverkansprojekt som undersöker de särskilda förhållanden som ö-samhällen står i och inför. Det handlar om att hitta hållbar utveckling och resiliens inom ett begränsat lokalsamhälle. De deltagande fem ländernas ö-samhällen har gemensamma utmaningar i detta, men också väsentliga skillnader. I projektet lär vi av varandra samtidigt som varje kontext lär och utvecklar enligt sina specifika utmaningar och sammanhang. FREIIA har universitetpartners och partners som representerar ö-samhällen i fem länder: Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge och Sverige.

För tre svenska parter – Högskolan Väst, Kosters Framtid AB och Kosterhavets Nationalpark är det Kosteröarna i Strömstads kommun som är i fokus.

Med i projektet är också ö-samhällena Schiermonnikoog i Nederländerna, Bornholm i Danmark, Hvaler i Norge och Iles du Ponant i Frankrike.  

Projektet är en fortsättning av Interreg-projektet Islands of Innovation. Där togs det fram en modell för självutvärdering (TIPPING approach) för öar som tog reda på hur och i vilka områden man var rustad för lokal innovation. Modellen bygger på hur utveckling kan ske i samarbete mellan kommun (eller motsvarande) och lokalsamhälle på ö.
I FREIIA vill man nå längre och hitta modeller för att implementera lokal innovation med lokala och kommunala krafter i samverkan.  

Högskolan Väst arbetar med två huvudspår i det här projektet, på lite olika sätt. Dels arbetar vi för att etablera ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete mellan Högskolan och Kosteröarna, samtidigt som vi utformar och utvecklar former och innehåll för ett sådant samarbete.

Dels är vi tillsammans med projektets nederländska partner ledare inom projektets arbetspaket som studerar governance eller styrning över platsen. I FREIIAs fall styrning över lokal innovation. Vem eller vilka kommer till tals i lokal hållbar utveckling?

En del av interreg-projektet centralt vill utveckla en verktygslåda för hur en kommun kan stödja lokalt innovations- och utvecklingsarbete. Vad en kommun är betyder dock olika skalor och ansvarsområden i de olika deltagande länderna.

Från Högskolan Västs sida tittar vi därför på de nivåer av innovationsstyrning som har betydelse på just Koster. Det omfattar inte bara policy och institutionella ramar, utan också samspelet mellan olika lokala aktörer som tillsammans bestämmer prioriteringarna, strategierna, aktiviteterna och resultaten av hållbar innovation. Processer för lokal innovation och utveckling behöver inkludera användare och medborgare, såväl som lokalt näringsliv. De bör ha möjlighet att vara medskapare i ett hållbart innovationssystem. Det kräver nytänkande samordning och integration mellan sektorer, områden, myndighetsnivåer och olika intressentgrupper. Projektet undersöker om det går att hitta en struktur för processen kring en utmaning eller idé på ett med- och samskapande vis, som involverar lokalsamhälle och kommun tillsammans.

Forskningsområde

  • Humaniora
  • Annan humaniora

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Tillväxtverket

Projekttid

2022 - 2025

Senast uppdaterad