Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Planen ska beskriva elevens skolsituation och kunskapsutveckling. Den ska utvärderas och skrivas om gemensamt av lärare, elev och föräldrar vid varje utvecklingssamtal. Syftet med planerna är dels att informera elever och föräldrar om elevernas kunskaper och dels att beskriva hur elevernas inlärning kan stödjas.

Forskarna kommer att undersöka vad de individuella utvecklingsplanerna innehåller, hur de används och vilka funktioner de fyller. En viktig fråga är om det här skiljer sig mellan skolor där elevernas resultat är höga och skolor där deras resultat är låga.

I en första fas av projektet kommer forskarna att analysera cirka 300 individuella utvecklingsplaner från cirka 30 skolor i Västra Götalandsregionen. I en andra fas ska de göra observationer av utvecklingssamtal och intervjua elever, lärare och föräldrar.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap
  • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Paula Berndtsson, tidigare Högskolan Väst

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad