Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projekttitel: Uthålligt vardagsliv - informationsinstrument för uthållig resursanvändning i hushåll baserat på analys av vardagliga aktivitetsmönster

Projektet leds från Linköpings universitet.

Klimatförändringarna kräver att vi förändrar vår livsföring. Information om hur vi bör leva har ofta dålig effekt, eftersom den är allmänt utformad och inte griper tag i människor. Inom projektet ska nya verktyg för informationsinsatser utvecklas. Dagböcker om människors dagliga aktiviteter som samlas in av Statistiska centralbyrån ska användas. Forskarna ska identifiera grupper av människor med liknande aktivitetsmönster. Mot denna bakgrund ska information skräddarsys för de olika grupperna. De ska kunna känna igen sig i informationen och se att förändringar i deras vardag kan smälta in utan större svårigheter. I bästa fall ska informationen ge en känsla av att de själva upptäcker hur de kan göra. Då kan det bli något positivt att försöka förändra livsföringen och leva mer resurssnålt.

Forskningsområde

  • Sociologi
  • Studier om ett hållbart samhälle

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Kajsa Ellegård, Linköpings universitet
Katerina Vrotsou, Linköpings universitet
Matias Hellgren, Linköpings universitet
Bertil Vilhelmson, Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • FORMAS

Projekttid

2010 - 2013

Senast uppdaterad