Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur går enkätstudien till?

Under 2022 kommer du som är anställd och/eller student vid Högskolan Väst att ha möjlighet att delta i en enkät med frågor om inkludering och exkludering vid högskolan. Enkäten syftar till att kartlägga och förstå hur anställda och studenter vid Högskolan Väst uppfattar att etnicitet och andra diskrimineringsgrunder påverkar ens förutsättningar och möjligheter inom akademin.

Allt material som vi samlar in i forskningsprojektet behandlas av forskargruppen och ingen obehörig kommer ges tillgång till materialet. Det kommer inte att framgå vad just du svarat när undersökningens resultat redovisas. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i enkätstudien.

Vid behov finns möjligheten att ladda ner talsyntesen Toralk gratis via Högskolan Västs hemsida och på så sätt få enkäten uppläst som ett komplement till den skrivna texten.

Har du frågor om studiens genomförande, hantering av personuppgifter etc, tveka inte att kontakta:

Kerstin von Brömssen

Länkar till enkäterna

För anställda

För studenter

Samtycke enkät

Här kan du läsa mer om samtycke för enkäten. 

 

 

Senast uppdaterad