Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur går intervjustudien till?

Det är inte nödvändigt att du själv har erfarenhet av att ha upplevt utsatthet för att delta utan alla är välkomna att delta i intervjun. För oss är det viktigt att kunna samla in så många olika berättelser som möjligt om erfarenheter, uppfattningar och förståelser av inkludering och exkludering.

Vad innebär det att delta i intervjun?

Intervjuerna genomförs som ett samtal utifrån en intervjuguide och behandlar inte bara personliga erfarenheter utan också din uppfattning om hur frågorna om inkludering och exkludering hanteras vid Högskolan Väst.

Allt material som vi samlar in i forskningsprojektet behandlas av forskargruppen och ingen obehörig kommer ges tillgång till materialet. I rapporteringen kommer vi att avidentifiera händelser, namn och sammanhang. Det kommer alltså inte att framgå vad just du svarat när undersökningens resultat redovisas.

Syftet med intervjuerna är inte att identifiera enskilda personer eller händelser, utan att se övergripande mönster och förstå processer.

Välkommen att höra av dig om frågor om studien, till:

Kerstin von Brömssen

Intresserad av att delta?

Du mejlar intervjuer-inkl@hv.se om du är intresserad av att bli intervjuad. 

 

Senast uppdaterad