Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Många länder har runt 30 procent kvinnliga ambassadörer, med Sverige i ledande position (35 procent 2010). Medias rapportering tyder på att mötet mellan kvinnliga statsrepresentanter och den del av världen där män dominerar diplomatin är allt annat än smidig. Sexuella trakasserier är vanligt i dessa diplomatkårer. Restriktiv diplomatisk kutym lämnar dock begränsade möjligheter att öppet och kraftfullt sätta sig emot nedsättande beteende.

Projektet kartlägger var män och kvinnor finns såväl hierarkiskt, geografiskt som vilka uppdrag och uppgifter de får i arbetet med internationella interaktioner mellan stater och på det svenska Utrikesdepartementet. Projektet genomförs i samarbete med forskare från Göteborgs universitet.

Forskningsområde

  • Statsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Övriga projektmedverkande

Ann Towns, tidigare Högskolan Väst
Birgitta Niklasson, Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2010 - 2014

Senast uppdaterad