Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En vanlig uppfattning är att motivationen att läsa ytterligare språk försämras av att man ha en hög kommunikativ kompetens i engelska. Varför ska man kämpa med ett språk till när man redan kan engelska som fungerar bra i väldigt många sammanhang? Det krävs också större ansträngningar att lära sig språk som inte på samma sätt som engelska finns i ens omgivning.

Alastair Henry undersöker hur elevernas motivation att lära sig ett andra främmande språk utvecklas över tid. Han studerar också om låg motivation har ett samband med att man jämför sin språklig självbild som till exempel spansktalare med den språkliga självbilden som engelsktalare.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap
  • Språk och litteratur, engelska

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2009 - 2012

Senast uppdaterad