Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Göteborgs universitet, för kreativ forskning kring betydelsen av olika civil samhällen.  Tanken är att forskare inom fältet motståndsforskning och forskare med inriktning mot civila samhällen kan mötas och tillsammans utveckla en stark forskningsprofil. Framförallt vill vi undesöka hur olika civil samhällens demokratiserande motstånd föräandrats under den rådande globaliseringen.  Programmet har tre olika, men relaterade forskningsfrågor: (1) Hur hindrar och möjliggör globaliseringen civilsamhällets demokratiserande motstånd i Kambodja, Indien och Palestina? (2) Hur artikuleras motståndet (dvs. vilka nya former, situationer, platser, teknologier, strategier och aktörer uppkommer) när civilsamhällena i Kambodja, Indien och Palestina är exponerade för en öka globalisering? (3) Vilka faktorer kan förklara dessa nya atikulationer, möjligheter och hinder för/av det demokratiserande motståndet i Kambodja, Indien och Palestina? För att förstå civilsamahällets olika motstånds praktiker kommer vi inte bara titta på dagens globalisering utan även undersöka den historiska framväxten av dagens civilsamhällen.  Utifrån ett kompartativt och historiskt ramverk kommer vi synliggöra olika förändringsprocesser.

Forskningsområde

  • Sociologi
  • Freds- och konfliktsforskning

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Övriga projektmedverkande

Stellan Vinthagen, tidigare Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2010 - 2016

Senast uppdaterad