Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I ett tidigare projekt har forskarna visat att det idag finns brister i samverkan, vilket gör att insatserna inte blir så effektiva som de skulle kunna vara.


Forskarna ska till att börja med undersöka hur olika typer av samverkansövningar går till idag och hur mycket deltagarna lär sig av dem. I nästa steg kommer experimentella övningar att genomföras där forskarna själva styr över övningsscenariot. De kommer att fokusera på inledningen av en insats när larmet går, deltagarna åker ut till olycksplatsen och sätter igång arbetet. I experimenten kommer övningsdeltagarna att få möjlighet att diskutera igenom olika moment som inte fungerade bra och sedan få möjlighet att göra om dem.

Forskningsområde

  • Ekonomi och näringsliv, Företagsekonomi

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Eric Carlström (tidigare Högskolan Väst)
Annika Andersson (tidigare Högskolan Väst)

Forskningsfinansiär

  • MSB

Projekttid

2011 - 2014

Senast uppdaterad