Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En sådan hypotes är att denne är en ung, välutbildad kvinna med relativt goda inkomster och värderingar till vänster på den politiska skalan. En annan sådan hypotes är att miljömedvetna individer mer än andra präglas av så kallade postmateriella värderingar.

För att sätta in miljövärderingar i ett större sammanhang kommer i det här projektet enkätfrågor även att ställas om närliggande områden som inställning till rättvis handel samt vilken vikt man lägger vid djuretiska hänsyn.

Studenter på programmet Samhälle, hav och sjöar på Högskolan Väst kommer att delta i datainsamlingen och analysen av data.

Forskningsområde

  • Sociologi
  • Studier om ett hållbart samhälle

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Thomas Öst, tidigare Högskolan Väst

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad