Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sociala rörelser och aktivism kan ha stor inverkan på lagstiftningen i olika länder. I Sverige har till exempel arbetarrörelsen och kvinnorörelsen haft ett avgörande inflytande på välfärdslagar och lagar om jämställdhet. I det här projektet undersöker forskarna genom ett antal fallstudier hur påverkan mellan aktivism och lagstiftning egentligen ser ut. En typ av påverkan är när aktivister genom opinionsbildning får lagstiftande politiker på sin sida. Aktivister kan också påverka hur lagar tillämpas genom att delta i rättsprocesser. Ytterligare en typ av påverkan är när aktivister tar saken i egna händer därför att de uppfattar samhällets insatser som otillräckliga. Kvinnojourerna är ett exempel på detta.

Fallstudierna handlar om:

  • En proteströrelse mot ett dammprojekt i Indien
  • Den svenska handikapprörelsen och handikapplagstiftningen 
  • Det internationella systemet för rättvisemärkning
  • Den svenska tillfälliga asyllagen och flyktingamnestikampanjen 2005

Ytterligare några mindre fallstudier kommer troligen att genomföras. Genom att kartlägga hur aktivism påverkar lagstiftning vill forskarna finna effektivare sätt att stärka mänskliga rättigheter, demokratisering och jämlikhet.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Övriga projektmedverkande

Stellan Vinthagen, tidigare Högskolan Väst
Håkan Gustafsson, Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2009 - 2011

Senast uppdaterad