Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studier kommer att genomföras i Kambodja, Indien och Palestina. Målen för de rörelser som ska undersökas är demokrati, lika rättigheter och frihet från förtryck. Både ickevåldsrörelser och rörelser som använder våld kommer att ingå i studierna. Bland annat ska forskarna ta reda på vilka nya möjligheter och vilka hinder globaliseringen medför och vilka nya former motståndet tar sig som en följd av globaliseringen.

Vetenskapsrådet har anslagit 10 miljoner kronor för programmet och avsikten är att en stark forskningsmiljö för motståndsstudier ska byggas upp vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Forskningsledare är Stellan Vinthagen vid Högskolan Väst. På sikt tänker sig forskarna att en forskningsmiljö som är gemensam för Göteborgs universitet och Högskolan Väst växer fram.

Forskningsområde

  • Sociologi

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Övriga projektmedverkande

Stellan Vinthagen, tidigare Högskolan Väst
Mikael Baaz, Göteborgs universitet
Mona Lilja, Göteborgs universitet
Michael Schulz, Göteborgs universitet

Forskare i Kambodja, Indien och Palestina

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2011 - 2015

Senast uppdaterad