Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anhöriga ska också få information
Samhällsinformationen som ges till personer som invandrat handlar om Sveriges politiska system, offentliga institutioner och praktiskt vardagsliv. Hittills har den främst nått ut till personer som får del av kommunernas introduktionsprogram, men de är en minoritet av de nyanlända. Till exempel får den stora gruppen anhöriga som invandrar ingen samhällsorientering, trots att deras behov är lika stort. Många av anhöriginvandrarna är kvinnor och de riskerar att bli mycket beroende av familj och släkt. Projektet syftar till att de också ska erbjudas samhällsorientering.

Bättre målgruppsanpassning
Ett annat syfte är att samhällsinformationen ska anpassas bättre till olika målgrupper. De nyanlända har mycket skiftande bakgrunder. Vissa grupper kommer från områden som under årtionden saknat all form av samhällsstruktur och där en individ inte sällan är både analfabet och nomad. Andra har en hög utbildningsnivå och har levt i ett utvecklat samhälle.

Utveckling av pedagogiska metoder
Idag saknas kunskap om vad samhällsinformationen betyder för olika gruppers integration och möjlighet att bli aktiva samhällsmedborgare. I samband med att samhällsinformationen anpassas till nya grupper ska forskarna i projektet undersöka hur dagens samhällsinformation fungerar, hur ny organisering byggs upp och hur samhällsorienterare rekryteras och utvecklas.

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)

Projekttid

2011 - 2013

Senast uppdaterad