Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Personalkategorin kallas för intendenturen och på passagerarfärjor tillhör en majoritet av de anställda intendenturen. Den består till stor del av kvinnor med skiftande etniska bakgrunder och den befinner sig längst ner i fartygshierarkin. Intendenturen förutsätts spela en aktiv roll för säkerheten på ett fartyg.

I slutet av 1900-talet inträffade två färjekatastrofer i nordiska farvatten, branden på Scandinavian Star och förlisningen av Estonia. I de utredningar som gjordes om dessa olyckor berördes i viss mån den roll intendenturen spelat, framför allt för utrymningen av färjorna. I båda fallen drogs slutsatsen att intendenturen spelat en obetydlig roll vid utrymningarna och att de var dåligt förberedda för den typen av uppgifter.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka intendenturens erfarenheter av och föreställningar om säkerhetsarbete på passagerarfärjor. Forskarna vill bland annat veta om de har något inflytande över säkerhetsarbetet och om deras erfarenheter tas till vara. En annan fråga är om deras bakgrunder och arbetsuppgifter spelar någon roll för hur de tänker i säkerhetsfrågor. Forskarna ska intervjua servicepersonal på tre olika färjelinjer, observera säkerhetsövningar och analysera haverirapporter. Projektet bygger vidare på ett pilotprojekt som genomfördes under 2011.

Forskningsområde

  • Sociologi
  • Human Factors

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Margareta Ljung, tidigare Högskolan Väst
Margareta Lützhöft, Chalmers tekniska högskolan

Forskningsfinansiär

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Projekttid

2012 - 2014

Senast uppdaterad