Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Deltagarna i studien djupintervjuas och deras symtom och symtomförändringar kartläggs. Många av dem lider av utmattningssyndrom och förhoppningen är att trädgårdsrehabiliteringen ska ha effekter på symtom som sömnproblem, försämrat minne och försämrad koncentrationsförmåga. Deltagarna rehabiliteras i Botaniska trädgården i Göteborg eller vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Forskningsområde

  • Psykologi

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Patrik Grahn, Sveriges lantbruksuniversitet
Gunnar Ahlborg, Institutet för stressmedicin
Eva Sahlin, Institutet för stressmedicin

Projekttid

2008 - 2012

Senast uppdaterad