Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Flexit-programmet, vars utlysningar är till för att möjliggöra samproduktion med företag och organisationer utanför lärosätena. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskap och förståelse för hur en kommun med hjälp av näringslivssamverkan, kan arbeta för att göra stadskärnan levande, inkluderande och samtidigt digitalt innovativ.

Projektet har ett särskilt fokus på ”den digitala stadskärnan” och innovation i samverkan med näringslivet.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Ekonomi och näringsliv

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

  • Trollhättans Stad

Forskningsfinansiär

  • Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Projekttid

2023 - 2025

Senast uppdaterad