Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detta projekt pågick 2008-2009 och genomfördes med fyra matematiklärare som undervisade i sex klasser i årskurs ett på en gymnasieskola. För detta ändamål användes berättelsen som redskap. Ann-Louise Petersen som var projektledare genomför nu en uppföljning med hjälp av intervjuer med de fyra matematiklärarna och rektorn på gymnasieskolan. Har de i sin undervisning fortsätt använda berättelsen som redskap? Hur upplever de elevernas attityder?

Resultat av det ursprungliga projektet är publicerade här:

Petersen A-L. (2010). Pedagogiskt ledarskap i matematikundervisning. I S. Lagrosen, U. Lundh Snis och E. Nehls (red.) Lärande i och för det nya arbetslivet. Lund: Studentlitteratur

Petersen A-L. (2011). Varför ska jag läsa matte? I M. Asplund Carlsson, A. Henry och S. Gurdal (red.) Läraryrket ett mångfacetterat uppdrag. Lund. Studentlitteratur

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Övriga projektmedverkande

Ann-Louise Petersen, tidigare Högskolan Väst

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad