Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet är att deltagare med lång tid av arbetslöshet bakom sig ska närma sig arbetsmarknaden genom en konkret matchningsprocess. Matchningen består av olika delprocesser som vägledning, korta utbildningsinsatser, validering, arbetsträning och arbetspraktik.

Hur uppfattas matchningsprocessen av de inblandade aktörerna och hur bör den utformas för att bli så konstruktiv som möjligt? I vilken mån uppnås intentionerna med matchningsprocessen?

Forskningsområde

  • Sociologi

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

  • Larsgunnar Gunnarsson

Forskningspartner

  • Trollhättan Stad
  • Fyrbodals kommunalförbund

Forskningsfinansiär

  • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)

Projekttid

2012 - 2014

Senast uppdaterad