Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tidigare forskning visar att människor på landsbygden har lägre inkomster än de i städerna, men också att man i högre grad byter obetalda tjänster och hjälper varandra. Det kan finnas värden som inte går att mäta i pengar med att bo på landsbygden, som större sammanhållning, rogivande natur, låg kriminalitet och så vidare.
Forskarna undersöker förhållandena i Ydre kommun i södra Östergötland, den enda glesbygdskommunen i södra Sverige. Här finns 3000 invånare och fyra små byar. Någon centralort finns inte. Invånarna intervjuas om vad det är som gör att de väljer att bo i Ydre. Vilka prioriteringar gör de? Vilka för- och nackdelar finns det med att bo i glesbygd? Också företagarna i Ydre ska intervjuas.
Forskarna ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att skapa en ekonomisk struktur som är mer gynnsam för glesbygden.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Social och ekonomisk geografi

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Elin Wihlborg, Linköpings universitet
Tre doktorander

Projekttid

2009 - 2011

Senast uppdaterad