Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Även om den högre graden av integration inom euroområdet troligtvis har betydande positiva effekter är konsekvenserna för den finansiella utvecklingen något tvetydig.

Med hjälp av ett antal indikatorer ska Maher Asal försöka avgöra om aktiemarknaden nu fungerar bättre eller sämre. En viktig indikator är storleken på aktiemarknaden. En annan viktig indikator är aktiemarknadens likviditet. Det här handlar om hur snabbt företag kan få tillgång till kapital när de behöver investera. En tredje indikator är aktiemarknadens volatilitet, alltså hur snabbt det svänger på börserna. Så lite svängningar som möjligt är att föredra. En fjärde indikator är effektivitet, vilket i det här sammanhanget handlar om hur företagen informerar om sin verksamhet. Snabb och ärlig information behövs för att aktiemarknaden ska fungera tillfredsställande.

Data för studien hämtas ur ett antal stora databaser i Europa och USA.

Forskningsområde

  • Ekonomi och näringsliv

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad