Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Här finns uppgifter om vilka skolor de gått i, deras betyg, i vilken takt de klarat av sina högre studier med mera. Dessa data finns för samtliga individer födda i Sverige 1972-1992, cirka två miljoner personer.
Det finns också stickprovsdata (samlade inom UGU-projektet) för vissa årskullar födda 1948 och senare. Ett stickprov är cirka 10 000 individer. Förutom skoladministrativa uppgifter finns för stickproven mer djupgående data. De grundar sig på enkäter där eleverna svarat på frågor om självuppfattning, intresse för studier, inställning till skolan, fritidsintressen, motivation och framtidsplaner. Det finns också resultat av kunskapsprover och begåvningstest. För en del årskullar finns dessutom information som samlats in från lärare och föräldrar. Första gången den här typen av data samlades in var 1961.
Den rika information som finns i GOLD ger möjligheter att undersöka en mycket stor mängd frågeställningar inom företrädesvis pedagogik och andra samhällsvetenskapliga fält på ett ur internationellt perspektiv unikt sätt. Databasen vårdas och utvecklas kontinuerligt av forskargruppen FUR, Förutsättningar, utbildning och resultat. De flesta av forskarna i gruppen finns vid Göteborgs universitet, men en del av dem är anställda på Högskolan Väst. Gruppen leds av professor Jan-Eric Gustafsson i Göteborg.
Christina Cliffordson, professor i pedagogik vid Högskolan Väst, arbetar tillsammans med några av Göteborgskollegorna med underhåll av databasen och utveckling av metoder som gör det möjligt att utnyttja dess fulla potential.

Läs mer om forskargruppen Förutsättningar, utbildning och resultat.

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

  • Christina Cliffordson

Medverkande Högskolan Väst

  • Christina Cliffordson

Projekttid

-

Senast uppdaterad