Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den nuvarande forskningsprofilen DEDICATE motiveras av i) den betydande kunskap som under åren genererats genom projekt rörande svetsbaserad additiv tillverkning (Directed Energy Deposition, DED) vid Högskolan Väst (HV), och av att kunna ii) förverkliga specifika kunskapsluckor och industriella behov vilka måste åtgärdas för att ta DED vidare mot industriellt utnyttjande. De senaste och mest aktuella DED-projekten vid HV har varit (i) SAMw, synergiprojektet som involverar lasermetalldeponering med tråd (LMDw), med fokus på duplext rostfritt stål och titan; (ii) TaperTech, synergiprojektet som omfattar lasermetalldeponering med pulver (LMDp) och wire + arc additive manufacturing (WAAM), med fokus på höghållfast låglegerade (HSLA) konstruktionsstål och verktygsstål; och iii) profilen SUMAN-Next, som utifrån ett holistiskt synsätt beaktade både pulverbädd (PBF) och DED av superlegeringar. Bland ovanstående så har SUMAN-Next redan resulterat i att uppföljningsprofilen PODFAM har införlivats för att särskilt ta itu med kunskapsluckor och industriella ambitioner dedikerade till PBF. DEDICATE kan ses som ett kompletterande tvillingprojekt till  PODFAM, och ett logiskt nästa steg att på ett konsoliderat sätt ta itu med HV:s och dess partners ambitioner inom DED-området, som täcker ett brett urval av material.

De specifika målen för DEDICATE har konceptualiserats utifrån överväganden som är viktiga för de olika intressenter som har gått samman för att bilda ett unikt projektkonsortium som täcker hela värdekedjan, i intresse av att förverkliga ett levande samproduktionsnätverk som ska säkerställa ett aktivt engagemang från alla sidor.

Forskningsområde

 • Teknik
 • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

 • GKN Aerospace
 • BAE Systems Hägglunds AB
 • Uddeholms AB
 • Volvo Lastvagnar
 • Esab
 • TRUMPF Maskin AB
 • PERMANOVA Lasersystem
 • Alfa Laval Lund AB
 • Sandvik Machining Solutions AB
 • Procada AB

Forskningsfinansiär

 • KK-Stiftelsen

Projekttid

2022 - 2030

Senast uppdaterad