Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

DIGHEP har det övergripande målet att identifiera och utvärdera innovativa arbetssätt och personalaktiviteter för att uppnå en hållbar hälsa och ett sunt och produktivt arbetsliv. Projektet avser att utveckla kunskap och kompetens om vilka insatser som är viktiga för en hållbar hälsa och ett produktivt arbetsliv samt vilka positiva effekter dessa insatser kan ha på medarbetarens hälsa och på organisationers ekonomi och hållbarhet.

Projektet drivs tillsammans med företag som bland annat verkar inom produktionsbranschen och företag som utvecklar digitala lösningar. De gemensamma forskningsfrågorna är således:

 • Hur kan digitala lösningar utformas för att uppnå lärande och stöd för hållbart arbetsliv och arbetsrelaterad hälsa för anställda på den industriella arbetsplatsen?
 • Vilka effekter kan uppnås med införandet av digitala lösningar för hållbart arbetsliv och arbetsrelaterad hälsa på industriarbetsplatserna?

Forskningsområde

 • Samhällsvetenskap
 • Vård och hälsovetenskap
 • Arbetsintegrerat lärande
 • Informatik
 • Hälsofrämjande processer och faktorer

Forskningsmiljö / Institution

 • Arbetsintegrerat lärande
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ekonomi och IT
 • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Stromder AB

Forskningspartner

 • BraunAbility AB
 • Promea Plåtslageri AB
 • Stromder AB
 • Almondy
 • Hedareds Sand & Betong AB

Forskningsfinansiär

 • KK-Stiftelsen

Projekttid

2022 - 2024

Senast uppdaterad