Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

DIGHEP har det övergripande målet att identifiera och utvärdera innovativa arbetssätt och personalaktiviteter för att uppnå en hållbar hälsa och ett sunt och produktivt arbetsliv. Projektet avser att utveckla kunskap och kompetens om vilka insatser som är viktiga för en hållbar hälsa och ett produktivt arbetsliv samt vilka positiva effekter dessa insatser kan ha på medarbetarens hälsa och på organisationers ekonomi och hållbarhet.

Projektet drivs tillsammans med företag som bland annat verkar inom produktionsbranschen och företag som utvecklar digitala lösningar. De gemensamma forskningsfrågorna är således:

  • Hur kan digitala lösningar utformas för att uppnå lärande och stöd för hållbart arbetsliv och arbetsrelaterad hälsa för anställda på den industriella arbetsplatsen?
  • Vilka effekter kan uppnås med införandet av digitala lösningar för hållbart arbetsliv och arbetsrelaterad hälsa på industriarbetsplatserna?

Forskningsområde

Samhällsvetenskap Vård och hälsovetenskap Arbetsintegrerat lärande Informatik Hälsofrämjande processer och faktorer

Forskningsmiljö / Institution

Arbetsintegrerat lärande Primus (KK-miljö) Institutionen för ekonomi och IT Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Ann Svensson

Övriga projektmedverkande

Stromder AB

Forskningspartner

Solar AB BraunAbility AB Promea Plåtslageri AB Stromder AB IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Forskningsfinansiär

KK-Stiftelsen

Projekttid

2022 - 2024

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.