Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tillverkning av stora komplexa gasturbinkomponenter med hjälp av L-PBF är utmanande med hänsyn till materialstruktur och defekter under byggskedet och efterföljande värmebehandling, t ex byggstopp, delaminering mot stödstruktur, sprickbildning vid tjockleksövergångar och geometrideformationer. Projektet kommer att identifiera rätt modellkomplexitet genom att utveckla, kalibrera och tillämpa materialoch FE-modeller lämpliga för termomekaniskt kopplad analys som med tillräcklig noggrannhet kan förutsäga tillverkningen. En kombination av flera analysverktyg kopplade till före, under och efter tillverkning kommer användas, 1) Numeriska simuleringar (2) In-situ övervakning och 3) Validerande experiment efter tillverkning. Potential och konkurrenskraft för viktreduktion ökar som effekt av projektet genom minskad utvecklingstid, större designfrihet med hjälp av optimering och förbättrad kvalitet och minskat materialspill jämfört med gjutning eller smide.

Validerade analysverktyg och metoder från projektet är nödvändiga för att gå vidare med cirkulärt materialflöde, netto-noll material- och energiförbrukning och hållbar cirkulär materialförsörjning. Utvärdering och demonstration av nya varianter av tillverkningsprocesskedjor för produkter och kompetens om effektiva metoder för simulering av AM-processkedja bidrar till att minska dyra trial-and error försök i hela leverantörskedjan.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Materialteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2022 - 2025

Senast uppdaterad