Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet STROF handlar om utveckling, tillverkning och validering av två komplexamotorstrukturmoduler till demonstratormotorn Open Fan. Modulerna är optimeradelättvikts-konstruktioner som inkluderar ny tillverknings-teknologi i form av additivtillverkning (3D-printing) samt nya högtemperaturmaterial och utvecklas av GKN i samarbete med SMF och akademi. Validering till TRL5-6 sker i ett fullskaligt motorprovhos OEM i slutet av 2025, vilket accelererar införandet av ny miljöanpassad teknik. Syftet med projektet är att stärka konkurrenskraften för GKN Aerospace i Trollhättan med SMF-partners genom att delta i en internationell demonstratormotor med ledande OEM.Tillsammans ska vi demonstrera det nya Open Fan-motorkonceptet i full skala förtillämpning på nästa generations mellanstora medeldistansflygplan.

Målet är att GKNs komponenter ska vara 15% lättare än konkurrenternas och bidra till attOpen Fan-motorn möjliggör 30% minskad bränsleförbrukning på flygplansnivån. I första steget ska motorn klara 100% SAF (Sustainable Aviation Fuel) för att i nästa stegutvecklas vidare mot att använda vätgas som bränsle. STROF-projektet kommer även att utveckla en svensk komplett leverantörskedja förmetalliska flygmotorkomponenter och ge värdefull kunskap om nya flygmotorer somhögskolan kan inkludera i forskning och utbildning.

Forskningsområde

 • Teknik
 • Maskinteknik

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

 • GKN Aerospace Sweden AB
 • Brogren Industries
 • Innovatum i Trollhättan
 • TPC Components AB
 • Bröderna Carlsson i Motala AB

Forskningsfinansiär

 • Vinnova

Projekttid

2024 - 2026

Senast uppdaterad