Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utnämningen som gästprofessor på Högskolan Väst (HV, 42% av en heltid) avser Dr Nicolas Coniglio vid MSMP-laboratoriet, Ecole des Arts et Métiers i Frankrike. Dr. Nicolas Coniglio kommer på en betydande och utifrån hållbarhetsaspekter att bidra till att främja kunskapen om svetsning och additiv tillverkning, såsom svetsbarhet (stelningssprickor, väteförsprödning) och in-situprovning. Hans expertis inom experimentellt arbete kommer att bidra till uppnåendet av forskningsstrategin för KAM-PT-miljön och specifikt vara en del av kärnområdet MoT och det tematiska området svets- och svetsbaserad AM. Denna strategi syftar till att bemästra produktionen av AM, från process till färdigt material. Målet är att han med sin svetserfarenhet ska fokusera på process-materialinteraktioner och kunna parametrisera tillverkningsprocessen för att uppnå förväntade materialegenskaper. Han kommer att bidra till att överbrygga klyftan från process till material.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik
  • Svetsteknik
  • Materialteknik, Metallurgi och metalliska material

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • BAE Systems Hägglunds AB
  • ITW WELDING AB

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2023 - 2023

Senast uppdaterad