Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Medverkande i I-AIL-projektet Restart

Husqvarna är ett av företagen som medverkar i Restart. Några av deltagarna på företagets produktionsanläggning i Brastad är (fr.v.) Sandra Mattsson, Jörgen Jensson och Alexandra Hallqvist Lehtinen. 

I automatiserade produktionsprocesser sker det oplanerade stopp orsakade av att verktygsbrott, materialfel, ohanterade programsituationer eller mänsklig intervention. Återstart av en maskin, eller delar av produktionen (produktionsavsnitt) är en komplex process som innefattar tre övergripande faser: 1) dentifiering av maskintekniska fel, diagnos och felsökningsmetoder, 2) informationsprocesser och systemsstöd, och 3) mänskligt handhavande och kompetens, för att återstart i ett säkert maskin- och systemtillstånd. 

Idag finns det ingen universallösning utan varje situation måste hanteras av operatörer med stöd av underhållspersonal. Projektet adresserar problemställningar som i grunden är ett socio-tekniskt område vilket kräver en helhetslösning, där produktionstekniskt kunnande interagerar med digital och mänsklig kompetens. Studierna och möjliga digitaliserade lösningar utgår ifrån industriella och reella problemställningar i  tillverkningsindustrin.

Målet är att fortsätta med fördjupade behovsanalyser av oplanerade produktionsstopp och relevanta återställningsprocesser hos partnerföretagen. Baserat på kontinuerliga analyser avser projektet att designa en prototyp för ett AR/AI-baserat operatörsstöd som underlättar återstart utifrån perspektiven maskinfel, systemfel och mänskligt handhavande. 

I samråd med partners digitala underhållssystem kommer dessa att testas och vidareutvecklas.  Vidare kommer en AR/AI operatörsstödsprototyp att utvecklas för att underlätta feldiagnoser av återstartsprocessen. Den avser att ge praktisk AR-vägledning anpassad till specifika stoppsituationener med stöd av erfarenheter och kunskaper hos operatörer och underhållsexperter. Vägledningen kommer baseras på feldiagnosstrategier som förinspelats av operatörer och underhållsexperter. För att spela in och representera dessa strategier kommer olika spjutspetsteknologier att undersökas inklusive AI-baserade sekvenseringsmetoder, ögonspårning och metoder för AR-baserad subtil vägledning.

Forskningsområde

 • Teknik
 • Arbetsintegrerat lärande
 • Produktionsteknik
 • Industriellt Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Arbetsintegrerat lärande
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

 • GKN Aerospace
 • Sansera Sweden AB
 • Husqvarna Brastad AB
 • MaintMaster Systems AB

Forskningsfinansiär

 • KK-Stiftelsen

Projekttid

2022 - 2024

Senast uppdaterad