Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Intresset för Additiv Tillverkning (AM) har skjutit i höjden de senaste tio åren inte allra minst på grund av potentialen att ytterligare skräddarsy komponenter med avseendet att minska vikt och reducera kostnader till exempelvis flygindustrin. Det finns emellertid en hel del att lära sig när en ny tillverkningsprocess står till förfogande. Varje tillverkningsprocess har sin egna alldeles unika inverkan på materialet i form av exempelvis resulterande mikrostruktur vilket i sin tur får följdkonsekvenser för kommande produktionssteg och slutligen de mekaniska egenskaperna. Inom AM är ett sådant exempel det faktum att komponenten som ska tillverkas begränsas av exempelvis storleken på byggkammaren vilket medför att den behöver fogas samman, vanligen med hjälp av svetsning, med andra AM-tillverkade detaljer alternativt detaljer av andra materialformer (ex plåt eller smide). Det är då av yttersta vikt att förstå hur AM som materialform beter sig under svetsning vilket är huvuduppgiften i det aktuella projektet. Den komponent som fokuseras är en lasersvetsad turbinstruktur uppbyggd av ingående delar tillverkade med AM i den nickelbaserade superlegeringen 718. Doktoranden som är den som i huvudsak kommer att utföra arbetet med att öka förståelsen gällande svetsbarhet av AM-tillverkat legering 718 är inskriven vid Högskolan Väst i Trollhättan, där också handledarna finns. Doktoranden planerar även att spendera en viss tid vid University of Manitoba i Winnipeg Kanada för att utföra avancerad mikroskopi.

Målet för projektet är att öka kunskapen för legering 718 tillverkat genom SLM-metoden med fokus på hur SLM som materialform beter sig under svetsning.

Deltagande forskare 
Joel Andersson
Tahira Raza

Samarbetspartners 
GKN Aerospace

Finansiär 
Vinnova

Pågår 
2018 - 2019

Senast uppdaterad av Victoria Sjöstedt