Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bättre kännedom om temperaturfördelningen i brännkammaren kan möjliggöra designändringar som ökar förbränningseffektiviteten. En ökning av turbinens verkningsgrad kan uppnås genom att höja örbränningstemperaturen. Detta ger även en mer fullständig förbränning med högre bränsleeffektivitet och renare utsläpp. Mättekniken bygger på termografiska fosforer. Utvecklingen av mättekniken samt nya TBC-material med integrerade sensorer kommer att ske genom ett tätt samarbete mellan Lunds Univ. och Högskolan Väst. Prov på en gasturbinbrännare kommer att genomföras tillsammans med Siemens vid deras testanläggning i Finspång. Resultaten förväntas bli förbättrad kunskap om temperaturfördelningen vilket ger förutsättningar för generellt sett ökad värmelast, dvs. högre effekt ur turbinen. 

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik
  • Avverkande och additiva tillverkningsprocesser

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Övriga projektmedverkande

Deltagande forskare:
Nicolaie Markocsan
Per Nylén
Nicolas Curry
Stefan Björklund
Christer Persson
Sanjay Sampath
Robert Vaßen
Ping Xiao

Forskningspartner

  • GKN
  • Siemens Industrial Turbomachinery

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2011 - 2015

Senast uppdaterad