Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med projektet är att utveckla ett lättanvänt och automatiserat simulerings- och visualiseringsverktyg vilket kan nyttjas i det virtuella produktionsberedningsarbetet för att optimera interaktionen mellan människa, produkt och produktionssystem. Simulerings- och visualiseringsverktyg som utvecklas möjliggör för industrin att:

* förutspå, visualisera och utvärdera den muskuloskeletala belastningen på individer som utför ett arbete med en produkt i en produktionsmiljö. 
* parallellt utföra produktionsbalansering med muskuloskeletala analyser på individen.

Projektet resulterar i en lättanvänd och automatiserad simulerings- och visualiseringsprogramvara lämpad för att optimera människa, produkt och produktionssystemsinteraktion. Med ett sådant verktyg tillgänglig kommer analyser, optimeringar och verifiering där människan är inkluderad att öka till antal och bli effektivare. Detta leder till att:

* den fysiska arbetsmiljön blir bättre.
* produktkvaliteten ökar, då friska, hälsosamma och glada individer utför ett bättre arbete.
* utvecklingskostnaden blir lägre då tester genomförs i tidigt utvecklingsskede.

CROMM genomförs i tätt samarbete mellan forskningspartnerna Fraunhofer-Chalmers Centre och Virtual Ergonomics Centre samt svensk industri. Projektet är uppdelat i ett antal arbetspaket som ska utveckla: 1) dynamisk människomodell med muskler, 2) metod för att ta hänsyn till mänsklig variation, 3) utvärderingsmetod för muskelbelastning samt 4) ergonomi- och produktivitetsbalanseringsmöjligheter . Alla resultat från arbetspaketen kommer att implementeras i ett simulerings- och visualiseringsverktyg och demonstreras med fall från industrin.

Forskningsområde

 • Teknik
 • Produktionsteknik
 • Produktionssystem

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Övriga projektmedverkande

Gunnar Bolmsjö

Forskningspartner

 • Volvo Cars
 • Fraunhofer Chalmers Center
 • Scania
 • Chalmers tekniska högskola
 • Combitech

Forskningsfinansiär

 • Vinnova

Projekttid

2013 - 2016

Senast uppdaterad