Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

DiSAM kommer att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att både öka produktionsflexibiliteten och reducera tiden till marknadsintroduktion. Detta realiseras genom att förena den digitala och fysiska värdekedjan inom additiv tillverkning (AM) för industriell produktion och produktutveckling av komponenter av såväl metaller som plaster med användning av de vanligaste AM-teknikerna.

Projektet skapar på detta sätt en stark plattform där andra tekniker och material enkelt kan inlemmas för koppling av digitala lösningar till den fysiska tillverkningskedjan vilket på riktigt kan realisera begreppet "print-ondemand" och bidra till en ökad produktionsflexibilitet. Detta kräver att hela värdekedjan studeras och kopplas upp mot en utvecklad digitala plattform för att säkerställa hög produktkvalité, spårbarhet och visualiserbarhet. Hela produktutvecklingscykler kommer att demonstreras genom olika fallstudier där varje värdekedja kommer att vara unik. Demonstratorer kommer att väljas av de medverkande företagen som alla har ett behov och en stark drivkraft till att öka graden av digitalisering inom sina respektive tillverkningsområden. Med anknytning till detta ges samtidigt möjlighet att testa och utvärdera additiv tillverkning som produktionsmetod med utsikt till att minska ledtider, enkelt och snabbt kunna utföra anpassningar, skapa innovativa produkter och upprätta spårbarhet i tillverkningskedjan.

Den långsiktiga effekten av DiSAM kommer att bli en generellt ökad tillämpning av additiv tillverkning med stark koppling till en väl utvecklad digitalisering av värdekedjan vilket förväntas resultera i ökad flexibilitet och konkurrenskraft inom svensk tillverkningsindustri.

Deltagande forskare
Lennart Malmsköld

Samarbetspartners 
Swerea IVF
AGA Aktiebolag
Aktiebolaget Halmstads gummifabrik
AURAN INDUSTRIES AB
Atlas Copco Rock Drills AB
Brogren Industries AB
Bharat Forge Kilsta AB
CARPENTER POWDER PRODUCTS AB
Chalmers Tekniska Högskola
CIMCO MARINE AB
CLIFF MODELS AB
CREATIVE TOOLS SWEDEN AB
Combitech AB
DIGITAL METAL AB
EDR & MEDESO AB
GKN Aerospace Sweden AB
Gestamp HardTech AB
Höganäs AB
Högskolan i Halmstad
MAGICFIRM EUROPE AB
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
Swerea KIMAB AB
TOOLTEC TRESTAD AB
Tylö AB
UNIMER PLAST & GUMMI AB

Finansiär
Vinnova

Pågår
2017 - 2021

Senast uppdaterad av Victoria Sjöstedt