Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet skapar på detta sätt en stark plattform där andra tekniker och material enkelt kan inlemmas för koppling av digitala lösningar till den fysiska tillverkningskedjan vilket på riktigt kan realisera begreppet "print-ondemand" och bidra till en ökad produktionsflexibilitet. Detta kräver att hela värdekedjan studeras och kopplas upp mot en utvecklad digitala plattform för att säkerställa hög produktkvalité, spårbarhet och visualiserbarhet. Hela produktutvecklingscykler kommer att demonstreras genom olika fallstudier där varje värdekedja kommer att vara unik. Demonstratorer kommer att väljas av de medverkande företagen som alla har ett behov och en stark drivkraft till att öka graden av digitalisering inom sina respektive tillverkningsområden. Med anknytning till detta ges samtidigt möjlighet att testa och utvärdera additiv tillverkning som produktionsmetod med utsikt till att minska ledtider, enkelt och snabbt kunna utföra anpassningar, skapa innovativa produkter och upprätta spårbarhet i tillverkningskedjan.

Den långsiktiga effekten av DiSAM kommer att bli en generellt ökad tillämpning av additiv tillverkning med stark koppling till en väl utvecklad digitalisering av värdekedjan vilket förväntas resultera i ökad flexibilitet och konkurrenskraft inom svensk tillverkningsindustri.

Forskningsområde

Teknik Produktionsteknik Produktionssystem

Forskningsmiljö / Institution

Produktionsteknik Väst, PTV Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Per Nylén

Medverkande Högskolan Väst

Per Nylén Lennart Malmsköld Mats Högström Mikael Ericsson Xiaoxiao Zhang

Forskningspartner

Swerea IVF AGA Aktiebolag Aktiebolaget Halmstads gummifabrik Auran Industries AB Atlas Copco Rock Drills AB Brogren Industries Bharat Forge Kilsta AB Carpenter Powder Products AB Chalmers Cimco Marine AB Cliff Models AB Creative Tools Sweden AB Combitech Digital Metal AB EDR & Medeso AB GKN Gestamp HardTech AB Höganäs AB Högskolan i Halmstad Magicfirm Europe AB Rise Research Institutes Of Sweden AB Swerea KIMAB Tooltec Trestad AB Unimer Plast & Gummi AB Tylö AB

Forskningsfinansiär

Vinnova

Projekttid

2017 - 2021

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen