Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Laser Metal Deposition(LMD) med tillsatstråd eller metallpulver används för att tillverka 3D-printade produkter med homogena egenskaper och görs bl.a. av GKN. Vår projektidé går ut på att ta nästa steg och göra det möjligt att ytterligare minska vikten och kostnaden på dessa produkter genom att sömlöst väva in olikt legerade tillsatstrådar i varandra under den additiva tillverkningsprocessen. Resultatet är en produkt med möjligheten att uppnå ”rätt egenskap på rätt plats” i produktens 3 dimensioner. Detta har ett nyhetsvärde pga andra additiva tillverkningsmetoder inte lämpar sig för denna typ av materialuppbyggnad. LMD-metoden ger möjligheter att designa konstruktioner med väl valda materialegenskaper som resulterar i mindre volym och viktreduktion upp till 30 %. Detta möjliggör även design för lägre materialkostnad, ökad produktivitet och ökad flexibilitet. Det visar sig också vara hälsosammare för operatören och skapar en lägre miljöpåverkan jämfört med andra additiva tillverkningsmetoder. Genomförbarhetsstudien fokuseras på att undersöka potentialen för LMD-metoden med högtemperaturbeständiga legeringar, genom att utnyttja termodynamiska simuleringar, mekanisk testning och mikrostrukturanalys.
Resultaten kommer ligga till grunden för ett fortsatt FoI-projekt.

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2018 - 2019

Senast uppdaterad