Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

De lättvikteknologier för motorstrukturer, vilken demonstreras i GFM-Demo, kan resultera i en minskad bränsleförbrukning för den globala civila flygplansflottan som årligen motsvarar utsläppen för allt flyg i svenskt luftrum.  

Sju delprojekt med demonstration av ny teknologi i olika typer av motor genomförs. Högskolan Väst har för avsikt att aktivt bidra till genomförandet av det planerade arbetet framförallt inom området produktionsteknik med inriktning på fogning, oförstörande provning och automationsteknologi smat utveckling av undervisningsmaterial för kompetenshöjning både inom projektet och högskolan. 

Forskningsområde

Teknik Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

Produktionsteknik Väst, PTV Institutionen för ingenjörsvetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Fredrik Sikström Anna-Karin Christiansson Mikael Ericsson

Övriga projektmedverkande

Anna Runnemalm

Forskningspartner

GKN Midroc PERMANOVA Lasersystem Tooltec Trestad AB

Projekttid

2013 - 2018

Senast uppdaterad av Victoria Sjöstedt