Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med projektet är att utveckla och verifiera en simuleringsmodell för lasersvetsning av legering 718 och Haynes® 282®. Med hjälp av en sådan modell kan olika geometriska aspekter av en lasersvets optimeras. Vidare skall oönskade instabiliteter, som kan leda till defekter och sprut, modelleras, för att om möjligt kunna undvikas. Ökad användning av lasersvetsning är en viktig del i ökad konkurrenskraft för svensk flygmotorindustri. Industrin riktar in sig mer och mer mot fabricerade lastbärande strukturer, vilket möjliggör flexiblare konstruktion och tillverkning. Med fabricering kan rätt materialkonfiguration och materialkombination väljas med avseende på t.ex. hållfasthet vilket i sin tur ger lägre vikt och bränsleförbrukning. Genom att använda lasersvetsning minskar deformationer, spänningar och risk för sprickbildning, vilket leder till en effektivare och mer kostnadseffektiv produktion. 

Projektledare:
Isabell Choquet

Samarbetspartners:
GKN Aerospace

Extern finansiering  från:
Vinnova

Pågår:
201309 - 201708

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

  • Isabelle Choquet

Medverkande Högskolan Väst

  • Isabelle Choquet

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2013 - 2018

Senast uppdaterad