Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lupp projektgrupp KTH 2018-05-17.jpg

Projektet är ett samverkansprojekt mellan sex lärosäten i Sverige som koordineras av Högskolan Väst. Övriga parter är Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och KTH.

Förväntade effekter och resultat kommer vara en ökad och mer effektiv process att vara delaktig i uppdrag avseende kompetensutveckling. Olika lärosäten inom projektet har olika sektorer eller ämnen men genom ökande digitalisering förväntas projektet ge effekter nationellt.

Forskningsområde

Produktionsteknik Utbildningsvetenskap, Pedagogik

Forskningsmiljö / Institution

Produktionsteknik Väst, PTV Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Monika Hattinger

Medverkande Högskolan Väst

Åsa Axgärde Urban Carlén Andreas Gustafsson Johnny Larsson

Övriga projektmedverkande

Högskolan i Gävle
Anna Jansson Åkerson

KTH
Anders Johansson

Linnéuniversitetet
Jan Novak

Linköpings universitet
Erica Byström

Mittuniversitetet
Åsa Bång

Forskningsfinansiär

Vinnova

Projekttid

2017 - 2020

Deltagande parter


Senast uppdaterad av Victoria Sjöstedt