Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet syftar till ökad kunskap om de processer i vilka samverkan om uppdragsutbildning sker – internt på ett lärosäte, men också mellan ett lärosäte och det omgivande samhället - med fokus på ömsesidighet i samverkan med partners i det omgivande samhället samt högskolornas interna planerings- och utvecklingsprocesser gällande uppdragsverksamheten.

Projektets mål är att utveckla ansatser och koncept för att utveckla högskolans och det omgivande samhällets förmåga att göra kvalificerade analyser av nuvarande och framtida behov av kompetensutveckling

Förväntade effekter och resultat kommer vara en ökad och mer effektiv process att vara delaktig i uppdrag avseende kompetensutveckling. Olika lärosäten inom projektet har olika sektorer eller ämnen men genom ökande digitalisering förväntas projektet ge effekter nationellt.

Medverkande parter i projektet är Högskolan Väst (koordinerande projektpart), Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet, Linköpings Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Mittuniversitetet.

Projektledare: Gunnar Bolmsjö

Finansiär: Vinnova

Projektet pågår mellan 2017-12-01 till 2020-11-30

Senast uppdaterad