Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Svenska ingenjörer och företag behöver utveckla sin förmåga att använda sig av additiv tillverkning då detta är ett framväxande teknikområde som radikalt anses kunna förändra hur företag utvecklar, producerar och säljer produkter, samt förändra industrilogiker och rådande affärsmodeller. Projektet utvecklar ett modulariserat kurspaket för yrkesverksamma ingenjörer som stödjer deras förmåga att ta fram innovationer baserat på additiv tillverkning på ett affärsmässigt kvalificerat sätt. Kurspaketet kommer innehålla sex korta (2,5 hp) kurser på avancerad inom två kompletterande områden: Additiv tillverkning (AM) och Technology Management (TM). InomAM ges kurser inom industriella produktionssystem, och additiv tillverkning av plast och metall. Inom TM behandlar kurserna iterativa metoder för produkt- och affärsutveckling, affärsmodeller och ekosystem, och öppen innovation och distribuerad produktutveckling. Kurserna ges helt på distans men kan kompletteras med arbete på lab. Kursinnehåll och format utvecklas i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och SVEAT och överses av ett programråd bestående av erfarna ingenjörer. Programmet kompletterar dagens tekniskt orienterade utbud av kurser kring additiv tillverkning.

Forskningsområde

  • Teknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Högskolan i Halmstad

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2018 - 2020

Senast uppdaterad